Betaalt u kinder- en/of partneralimentatie?

Dan wordt het bedrag dat u jaarlijks moet betalen verhoogd. Dit heet indexering van alimentatie.

De verhoging wordt jaarlijks vastgesteld door de minister van Justitie en Veiligheid en is gebaseerd op de gemiddelde stijging van de lonen en het prijsniveau in Nederland. Dit houdt in dat de alimentatie ieder jaar iets wordt verhoogd.

Voor komend jaar is het indexcijfer, ofwel de stijging, vastgesteld op 2 procent. Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) vindt u een rekenmodule. Met de rekenmodule kunt u eenvoudig de alimentatie indexering berekenen,  voor zowel de kinder- als de partneralimentatie. Het gaat daarbij om het bruto bedrag.

Ontvangt u kinder- en/of partneralimentatie?

Op basis van de alimentatie indexering heeft u ieder jaar recht op een iets hoger alimentatiebedrag.

De indexering is verplicht. Uw ex-partner moet de indexering dan ook toepassen. U doet er verstandig aan uw ex-partner hiervan op de hoogte te stellen. Weigert u ex-partner de indexering toe te passen? Dan kunt u een vordering instellen. U kunt de achterstallige indexering tot vijf jaar terug opeisen.

Heeft u een vraag of wenst u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan contact op met een van onze advocaten.