Anno 2017 worden steeds meer mensen zich bewust(er) van hun online gedragingen op het internet en dan met name op social media, zoals Facebook. Dit is ook terug te zien in de keuze om al dan niet foto’s van kinderen op Facebook te plaatsen. Waar de ene ouder zijn of haar tijdlijn volledig opvult met kiekjes van zijn of haar kinderen, wordt er ook dikwijls op Facebook opgemerkt dat er bewust geen foto’s van de kleine op Facebook worden gezet, dan wel wordt er een uitdrukkelijk beroep op een ieder gedaan om geplaatste foto’s niet verder te delen.

Maar wat als u en de andere ouder van het kind hierover van mening verschillen? Wat als de ene ouder niets liever wil dan alle eerste stapjes van de kleine op Facebook te delen en de andere ouder hier fel op tegen is?

De Rechtbank Overijssel heeft hierover recent als eerste rechtbank (!) een uitspraak gedaan. Vader was in deze zaak van mening dat hij de vrijheid moet hebben om af en toe foto’s van zijn kind op Facebook te plaatsen, maar de moeder – in deze zaak de enige ouder mét gezag – wilde dit niet. Volgens haar is het bijna onmogelijk een op internet geplaatste foto weer te verwijderen, omdat je er dan de controle over kwijt raakt. Wat de moeder betreft, maakt vader een plakboek met foto’s of neemt hij foto’s met zijn telefoon en laat hij die aan anderen zien.

De Raad voor de Kinderbescherming sprak zich in deze zaak ook over deze kwestie uit en is tegen het posten van foto’s op Facebook. Volgens de Raad zouden ouders hiervan geen punt moeten maken. De Raad is van mening dat als moeder dit niet wil, vader geen foto’s op Facebook zou moeten plaatsen.

Het uiteindelijke oordeel is echter aan de rechtbank. De rechter heeft hierbij overwogen dat het in het huidige digitale tijdperk gebruikelijk is om allerlei zaken via internet, bijvoorbeeld op Facebook, Instagram of WhatsApp, te delen. Dat de vader af en toe foto’s van zijn kind op Facebook wil plaatsen, kan de rechtbank dan ook begrijpen. Echter, op het moment dat een foto op Facebook staat, is deze eigendom van Facebook. Facebook kan de foto bijvoorbeeld doorverkopen aan derden. Zo kan het zijn dat een foto opeens opduikt in een reclamecampagne of voor andere doeleinden wordt gebruikt. Degene die de foto heeft geplaatst, heeft er dan geen controle meer over. Dit is ook het bezwaar van moeder. Zij is principieel tegen het plaatsen van foto’s van haar kind op het internet via social media.

Vanwege het feit dat ouders in deze zaak na een lange en moeizame weg er in zijn geslaagd om overeenstemming te bereiken over de meeste van hun geschilpunten, overwoog de rechtbank dat het plaatsen van foto’s op Facebook in deze zaak geen nieuw struikelblok mag vormen. De rechtbank was om die reden van oordeel dat, nu de moeder als de gezaghebbende ouder tegen het plaatsen van foto’s van het kind op social media is, de vader daarvan af moet zien. De rechter heeft om die reden bepaald dat er geen foto’s van het kind op het internet via Facebook of een andere social mediasite mogen worden geplaatst.

Deze uitspraak lijkt de weg vrij te maken voor andere ouders die principieel tegen social media zijn om – wanneer dit nodig is – de rechter te vragen de andere ouder te verbieden foto’s van het kind op social media te plaatsen, ook in het geval dat beide ouders het gezag hebben. Het is namelijk ook mogelijk om geschillen over het gezamenlijk gezag aan de rechter voor te leggen.

Uiteraard verdient het de voorkeur als ouders in staat zijn samen goede afspraken over het gebruik van social media te maken.

Wilt u zich laten adviseren over het gebruik van foto’s van uw kinderen op social media? Neem dan contact met ons op.