Heeft u trouwplannen voor 2018? Vanaf 1 januari 2018 trouwt u niet meer automatisch in gemeenschap van goederen maar trouwt u in een beperkte gemeenschap van goederen.

Gemeenschap van goederen tot 1 januari 2018

Als u trouwt zonder dat u (vooraf) huwelijkse voorwaarden laat opstellen door een notaris, trouwt u op dit moment nog automatisch in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat in beginsel alle bezittingen en schulden gezamenlijk zijn, ongeacht of deze vóór of tijdens het huwelijk zijn verkregen. Bij echtscheiding worden bezittingen verdeeld en komen schulden ieder voor de helft voor rekening van beide echtgenoten.

Soms en onder bepaalde voorwaarden vallen goederen en schulden buiten de gemeenschap van goederen, zoals bijvoorbeeld een schenking of een erfenis welke onder uitsluitingsclausule is verkregen of verknochte goederen of schulden. De goederen en schulden die niet in de gemeenschap van goederen vallen, worden bij echtscheiding niet verdeeld.

Als u voor 1 januari 2018 bent getrouwd, blijven op u de ‘oude’ regels van toepassing, tenzij u na 1 januari 2018 wijzigingen aanbrengt in de huwelijkse voorwaarden, waardoor alsnog de nieuwe regels voor u gaan gelden. Indien er bijvoorbeeld eerder op grond van de huwelijkse voorwaarden tussen u geen gemeenschap van goederen bestond en u ervoor kiest de huwelijkse voorwaarden op te heffen, dan ontstaat op dat moment, op grond van de nieuwe regels, een beperkte gemeenschap van goederen.

Gemeenschap van goederen vanaf 1 januari 2018

Trouwt u na 1 januari 2018 zonder dat u (vooraf) huwelijkse voorwaarden laat opstellen door een notaris, dan trouwt u automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alleen de bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk worden opgebouwd, gezamenlijk zijn. Bezittingen en schulden van vóór het huwelijk, zoals bijvoorbeeld een studieschuld, blijven dus privévermogen van de betreffende echtgenoot en worden bij echtscheiding niet gedeeld. Ook schenkingen, giften en erfenissen welke vóór dan wel tijdens het huwelijk worden verkregen, vallen voortaan niet meer in de beperkte gemeenschap van goederen en worden bij echtscheiding niet langer verdeeld. Voortaan is dus sprake van meerdere vermogens, namelijk uw eigen privévermogen, het privévermogen van uw echtgenoot/echtgenote en uw gezamenlijke vermogen.

Om ervoor te zorgen dat het privévermogen van u dan wel uw echtgenoot/echtgenote bij de echtscheiding daadwerkelijk van uzelf, danwel uw echtgenoot/echtgenote blijft, is het bijhouden van een goede administratie van groot belang. In geval van echtscheiding moet u namelijk kunnen aantonen dat uw privévermogen buiten de beperkte gemeenschap van goederen valt omdat dit voorhuwelijks vermogen betreft, dan wel een schenking, een gift of een erfenis is. De verwachting is dat dit in de toekomst in de praktijk tot (bewijs)problemen zal leiden, omdat het vermogen van u en uw echtgenoot/ echtgenote zich tijdens het huwelijk gemakkelijk met elkaar vermengt.

Wanneer u wenst af te wijken van de beperkte gemeenschap van goederen, moet u vóór het huwelijk zogenoemde ‘huwelijkse voorwaarden’ laten vastleggen bij de notaris. Hierbij kunt u kiezen voor bijvoorbeeld algehele uitsluiting van enige gemeenschap van goederen of juist kiezen voor een ‘ouderwetse’ wettelijke gemeenschap van goederen. Ook tijdens het huwelijk is het overigens nog mogelijk om huwelijkse voorwaarden te maken, maar dan geldt in beginsel in eerste instantie wel de (beperkte) gemeenschap van goederen.

Gaat u in 2018 trouwen en wilt u zich laten adviseren over de (beperkte) gemeenschap van goederen? Neem dan contact met ons op.