Ruim één op de drie huwelijken strandt, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Dit betekent dat er zo’n 35.000 scheidingen per jaar worden uitgesproken. Een percentage van deze scheidingen wordt behandeld op zitting door de rechtbank, in een echtscheidingsprocedure of regelrechte vechtscheiding. Verreweg de meeste echtscheidingen worden tegenwoordig echter in onderling overleg geregeld, en alleen nog maar bekrachtigd door de rechtbank. In die gevallen moet er een echtscheidingsconvenant worden opgesteld. Maar wat is dat eigenlijk?

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst, waarin u en uw ex-partner afspraken vastleggen over de gevolgen van uw scheiding. Een echtscheidingsconvenant wordt meestal opgesteld door een advocaat of een advocaat-scheidingsmediator.

In het convenant worden onder meer afspraken vastgelegd over:

• partneralimentatie
• de woning
• de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden
• de verdeling van de gemeenschap van goederen
• pensioen
• fiscale regelingen
• de onderneming
• hoofdverblijfplaats
• verdeling van de zorg
• kinderalimentatie

Hoe komt een convenant tot stand?

Een belangrijke voorwaarde om tot een convenant te komen is dat uw en uw ex-partner nog ‘on speaking terms’ met elkaar zijn. Dat wil zeggen dat de relatie nog zo goed is dat u, eventueel onder leiding van een mediator of ieder uw eigen advocaat, tot afspraken kunt komen. U moet bijvoorbeeld beiden bereid zijn om water bij de wijn te doen in het belang van het tot stand komen van een regeling in overleg.

Ieder huwelijk is anders, iedere scheiding dus ook. Tijdens de mediation zullen alle gevolgen van uw scheiding de revue passeren. Over deze onderwerpen zullen u en uw ex-partner het eens moeten worden. Om tot overeenstemming te komen, worden handelingen gevoerd. Als u het eens bent neemt de mediator of advocaat de afspraken op in het echtscheidingsconvenant. Om nieuwe problemen te voorkomen is het daarbij belangrijk dat de tekst zorgvuldig wordt geformuleerd en niet voor (latere) discussie vatbaar is. Ook is het van belang dat u zich beiden gehoord voelt door de mediator en op een respectvolle wijze tot afspraken bent begeleid.

Het prettige aan mediaton is ook de geheimhouding die u afspreekt. Dit betekent dat u vrijelijk met elkaar van gedachten kunt wisselen zonder dat dit bij de rechter komt.

Is uw relatie zodanig verslechterd dat u niet meer samen, of met behulp van advocaten, tot afspraken kunt komen? Dan zal er geen convenant tot stand kunnen komen. U kunt natuurlijk wel scheiden, maar de scheiding zal dan via een echtscheidingsprocedure bij de rechtbank moeten verlopen. De rechtbank neemt in dat geval een beslissing over alle onderwerpen die bij uw scheiding aan bod komen. Een dergelijke procedure is aanzienlijk tijdrovender en meestal vrij kostbaar, aangezien u allebei een eigen advocaat zult moeten inschakelen.

Hoe verloopt de scheidingsprocedure met een convenant?

Als de mediator of advocaat de afspraken heeft vastgelegd in het convenant kunnen u en uw ex-partner het convenant ondertekenen. Vervolgens zal uw advocaat het convenant, samen met het (gezamenlijke) echtscheidingsverzoek indienen bij de rechtbank.

De rechtbank controleert vervolgens de stukken. Als u geen afspraken heeft gemaakt die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, zal de rechtbank de in het convenant gemaakte afspraken bekrachtigen in de echtscheidingsbeschikking. De echtscheidingsprocedure verloopt dan vrij vlot en meestal helemaal schriftelijk.

Let op: heeft u minderjarige kinderen? Dan bent u volgens de wet verplicht om ook een ouderschapsplan op te stellen en met uw echtscheidingsverzoek naar de rechtbank te zenden.

Vanaf wanneer zijn de afspraken in een echtscheidingsconvenant bindend?

Op het moment dat u en uw ex-partner een handtekening onder het echtscheidingsconvenant hebben gezet, zijn de afspraken bindend. Dat betekent dat u elkaar vanaf dat moment aan de afspraken kunt houden. Doet uw ex-partner dat niet, dan zult u doorgaans nog eerst moeten procederen om uw gelijk en daarmee een zogenaamde executoriale titel te verkrijgen.

Vanaf het moment dat uw scheiding door de rechtbank is uitgesproken en het echtscheidingsconvenant is bekrachtigd, zijn de afspraken ook in rechte afdwingbaar. U heeft dan automatisch een executoriale titel. Betaalt uw ex-partner bijvoorbeeld de alimentatie niet (op tijd)? Dan kunt u direct, zonder tussenkomst van de rechter, een deurwaarder of incassobureau inschakelen.

Op naar een nieuwe toekomst

Een goed doordacht en zorgvuldig vastgelegd echtscheidingsconvenant is niet alleen een degelijke afsluiting van uw huwelijk, maar vormt ook de basis van uw nieuwe toekomst. Elk huwelijk verdient een waardige afsluiting.

Heeft u een vraag over uw echtscheidingsconvenant? Neem dan contact met ons op.