Een dag lang in de file staan richting Zuid Europa is geen prettig begin van de vakantie, zeker niet met ongeduldige kinderen op de achterbank. Niet zo vreemd dus dat ouders er soms voor kiezen om één of meerdere dagen eerder te vertrekken dan de officiële start van de schoolvakantie. Of de ouders voor deze overtreding een hoge geldboete moeten betalen, hangt van een aantal omstandigheden af.

Waarschuwing

Als het gaat om één schooldag, geeft de leerplichtambtenaar (na melding door de school) een waarschuwing. Als het om meerdere dagen gaat, kan de leerplichtambtenaar meteen een proces-verbaal opmaken, zonder eerst te waarschuwen.

Maar als de school uitdrukkelijk heeft aangegeven dat verzuim rond de schoolvakanties zal worden gemeld bij de leerplichtambtenaar, kan de leerplichtambtenaar ook bij verzuim van slechts één dag meteen een proces-verbaal opmaken. Hij moet in dat proces-verbaal dan wel omschrijven hoe de school dat aan de ouders heeft gecommuniceerd.

Geldboete

Als de leerplichtambtenaar een proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie (OM) stuurt, kan het OM een strafbeschikking opleggen. In de strafbeschikking staat hoe hoog de geldboete is die het OM aan de ouder/verzorger oplegt. De strafbeschikking wordt per brief verzonden. Binnen 14 dagen na ontvangst van de strafbeschikking kunt u verzet instellen. De zaak komt dan alsnog op zitting bij de rechter. Het OM kan de ouder/verzorger ook uitnodigen voor een OM-zitting. Tijdens een OM-zitting kunt u uitleg geven over het verzuim en uw (financiële) situatie en vragen om (voorwaardelijke) seponering of matiging van de geldboete. Dat kan zonder, maar ook met een advocaat.

Wie krijgt de boete?

Artikel 26 van de Leerplichtwet bepaalt dat een straf kan worden opgelegd aan de ouder, maar ook aan de leerplichtige minderjarige van twaalf jaar of ouder. De Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim geeft meer duidelijkheid. Bij luxe-schoolverzuim wordt de ouder/verzorger vervolgd, meestal degene die door de leerplichtambtenaar over de kwestie is gehoord. In geval van co-ouderschap wordt per verzuim beoordeeld of één of beide ouders worden vervolgd.

Hoogte van de boete

Bij een first offender, bedraagt de geldboete volgens de richtlijn € 100,- per dag, per kind, met een maximum van € 600,- per gezin voor de eerste week en een maximum van € 900,- per gezin bij twee weken.

Als het de tweede keer in een periode van 5 jaar is dat er sprake is van luxe-schoolverzuim, bedraagt de geldboete volgens de richtlijn € 150,- per dag, per kind, met een maximum van € 900,- per gezin voor de eerste week en een maximum van € 1200,- per gezin bij twee weken.

Is het de derde (of meer) keer in een periode van 5 jaar, dan bedraagt de geldboete volgens de richtlijn € 200,- per dag, per kind, met een maximum van € 1200,- per gezin voor de eerste week en een maximum van € 1.800,- per gezin bij twee weken.

Conclusie

Als u deze zomer voor het eerst een dag te vroeg met de kinderen naar het zuiden bent vertrokken, is de schade te overzien. Doet u dit regelmatig, dan wordt het een dure gewoonte.