De gemeente verstrekt een bijstandsuitkering aan vrouw en haar minderjarige kinderen. De gemeente achterhaalt de biologische vader van een van deze kinderen en verzoekt hem om zijn inkomensgegevens. De gemeente stelt dat hij onderhoudsplichtig is jegens zijn zoon en dat een deel van de bijstandsuitkering daarom op hem kan worden verhaald. De gemeente stelt dit bedrag vast op € 250,–.

De rechtbank: behoefte alleen inkomensgegevens moeder

De zaak wordt voorgelegd aan de rechtbank. Die bepaalt de behoefte van de minderjarige op € 97,– en veroordeelt de man om dat bedrag te betalen. De gemeente is van mening dat de behoefte niet goed is vastgesteld. De rechtbank heeft bij de bepaling van de behoefte namelijk alleen rekening gehouden met het inkomen van de moeder. De gemeente is van mening dat het inkomen van de vader ook meegenomen had moeten worden, ook al hebben zij nooit samengewoond of een relatie gehad. De gemeente gaat in hoger beroep.

Gerechtshof (uitspraak: ECLI:NL:GHAMS:2017:4977): inkomensgegevens vader tellen ook mee

In hoger beroep voert de man aan dat er slechts sprake was van een one-night stand en dat partijen nooit de intentie hadden om een relatie te hebben. De man heeft nooit contact gehad met de minderjarige en heeft zich jegens hem nooit als vader gedragen. De man geeft aan dat de minderjarige nooit heeft deelgenomen of gewend is geraakt aan de door de door hem gevoerde welstand, noch zal hij hieraan ooit deelnemen. De behoefte dient te worden bepaald op grond van het verleden en daarom dient enkel rekening te worden gehouden met het inkomen van de vrouw, aldus de man.

Het gerechtshof Amsterdam denkt hier anders over. Het hof geeft aan dat de onderhoudsplicht van de verwekker geen verband houdt met de aard of bestendigheid van de (voorafgaande) relatie tussen de verwekker en de moeder. Dat het in dit geval gaat om een one-night stand en dat de man nooit een rol heeft gespeeld in het leven van de minderjarige en die intentie ook niet had, doet daarom niet ter zake.

Aan het uitgangspunt dat zowel de moeder als vader/verwekker dienen bij te dragen aan de kosten van verzorging en opvoeding van het kind zou tekort worden gedaan als voor de bepaling van de behoefte slechts rekening wordt gehouden met de kosten die de moeder heeft gemaakt toen zij nog niet beschikte of kon beschikken over een bijdrage van de vader/verwekker. Er dient voor de bepaling van de behoefte daarom ervan uit te worden gegaan dat ook de vader/verwekker dient bij te dragen met een bedrag dat hij zou besteden aan het kind als het kind in zijn gezin zou opgroeien.

Het hof stelt dat de behoefte dient te worden vastgesteld conform de aanbevelingen uit het Tremarapport betreffende de situatie dat de ouders van een minderjarige nimmer met elkaar hebben samengewoond. Dat betekent dat er een behoefteberekening wordt gemaakt aan de hand van de inkomensgegevens van de vrouw en een behoefteberekening aan de hand van de inkomensgegevens van de man. Het gemiddelde van die twee bepaalt de behoefte van het kind.

Heeft u vragen over de berekening van te ontvangen of te betalen kinderalimentatie? Neemt u dan contact op met een van onze advocaten.